Assael在伦敦南部设计一座6层楼酒店

行业资讯

Assael在伦敦南部设计一座6层楼酒店

Assael在伦敦南部设计一座6层楼酒店

  • 华体会_华体会APP下载_官方网站
  • 最新资讯
  • 2022-05-10
Assael在伦敦南部设计一座6层楼酒店

Assael事件所提交了在伦敦南部一个主要所在设计的一座6层楼酒店。

该项目将代替位于Wandsworth的一座破败的车辆展示馆 。项目将制作一座122间客房的酒店、集会举措措施 、餐厅、健身房以及可停放25辆汽车的地下泊车场等。 原先提交的方案要比今朝的范围年夜,由于本地人的否决而不能不作了修改。其时规划制作7层楼的酒店 ,客房为158间,泊车场也要年夜一倍 。 只管云云,这个规划照旧遭致了攻讦。本地的住民协会形容这个项目是一个重大而单调乏味的修建 ,与三一起地下通道另外一边设计成熟的室第项目无法比。并且,在人行道旁直立起的这座修建盘踞了原先被住民当成“前院”的开敞空间 。华体会_华体会APP下载_官方网站
【读音】:

Assaelshì jiàn suǒ tí jiāo le zài lún dūn nán bù yī gè zhǔ yào suǒ zài shè jì de yī zuò 6céng lóu jiǔ diàn 。

gāi xiàng mù jiāng dài tì wèi yú Wandsworthde yī zuò pò bài de chē liàng zhǎn shì guǎn 。xiàng mù jiāng zhì zuò yī zuò 122jiān kè fáng de jiǔ diàn 、jí huì jǔ cuò cuò shī 、cān tīng 、jiàn shēn fáng yǐ jí kě tíng fàng 25liàng qì chē de dì xià bó chē chǎng děng 。 yuán xiān tí jiāo de fāng àn yào bǐ jīn cháo de fàn wéi nián yè ,yóu yú běn dì rén de fǒu jué ér bú néng bú zuò le xiū gǎi 。qí shí guī huá zhì zuò 7céng lóu de jiǔ diàn ,kè fáng wéi 158jiān ,bó chē chǎng yě yào nián yè yī bèi 。 zhī guǎn yún yún ,zhè gè guī huá zhào jiù zāo zhì le gōng jié 。běn dì de zhù mín xié huì xíng róng zhè gè xiàng mù shì yī gè zhòng dà ér dān diào fá wèi de xiū jiàn ,yǔ sān yī qǐ dì xià tōng dào lìng wài yī biān shè jì chéng shú de shì dì xiàng mù wú fǎ bǐ 。bìng qiě ,zài rén háng dào páng zhí lì qǐ de zhè zuò xiū jiàn pán jù le yuán xiān bèi zhù mín dāng chéng “qián yuàn ”de kāi chǎng kōng jiān 。

上一篇:蒙特利尔案例:垃圾填埋场打造成都会公园 下一篇:福斯特的阿联酋Masdar学院行将落成

发表评论


友情链接: